På denna sida har vi samlat några viktiga dokument som styr förbundets verksamhet. Dokumenten finns tyvärr tillgängliga endast på finska.

PNU:s stadgar

I förbundets stadgar definieras bl.a. syftet med organisationens verksamhet, person- och organisationsmedlemmarnas ställning i förbundet samt grunderna för förbundets förvaltning.

Strategi 2018–2020

PNU:s verksamhet styrs av en strategi som fastställs för tre år i taget. Av strategin framgår förbundets värderingar, målsättning och uppgifter på längre sikt. Förbundsstyrelsen följer upp förverkligandet av strategin varje år.

Poliittinen ohjelma 2017

PNU:s poltiiska program godkänges av höstmötet 2017 och det beskriver förbundets mål i sex olika sektorer: demokrati och påverkan; fred och säkerhet; fri rörlighet; mänskliga rättigheter; miljö; och kultur och utbildning.

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplanen är en beskrivning av förbundets särskilda målsättningar och aktiviteter under ett år. I verksamhetsplanen presenteras bl.a. förbundets evenemang och kurser, intressebevakning, verksamhet på lokal nivå och med medlemsorganisationerna, Nordjobb-program, information om Norden samt förvaltning och ekonomi.

Verksamhetsberättelse 2016

Hur lyckades förbundet med sina målsättningar i fjol? Kolla i verksamhetsberättelsen ovan!

Kommentera ›

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *