Förbundsstyrelsen är organet som leder förbundet under tiden mellan förbundsmötena. Styrelsen består av representanter för såväl lokalavdelningar som medlemsorganisationer. År 2018 har vi sammanlagt 16 styrelseledamöter, varav presidiet (förbundsordförande och två vice ordförande) utgör tre. Även om styrelsen i princip består av sju ordinarie ledamöter och sju suppleanter, gör vi i praktiken ingen skillnad mellan ordinarie ledamöter och suppleanter. Styrelsen är ett team där alla får vara med och delta i styrelsearbetet. Enligt förbundets stadgar ska förbundsstyrelsen bestå av 6-10 ordinarie ledamöter och 6-12 suppleanter.

Styrelsen brukar sammanträda ungefär åtta gånger om året. På styrelsemötena, som i huvudsak ordnas i Helsingfors, fattar styrelsen beslut om bl.a. förbundets ekonomi, anställningar, evenemang och målsättningar. Till styrelsens uppgifter hör också alla de uppgifter som tillkommer en föreningsstyrelse i föreningslagen. Styrelsen arbetar i tema- och evenemangsbaserade arbetsgrupper som är öppna för alla PNU:s medlemmar. Vill du komma och jobba med ett evenemang på förbundsnivå, eller kanske bara veta mer? Kontakta då organisationssekreteraren!

Till förbundsstyrelsen år 2018 hör följande personer:

Veera Hellman (förbundsordförande) – Kokoomusnuoret
Emmi Lainpelto (1:a vice ordförande) – Sosialidemokraattiset nuoret / Lahden Pohjola-Nordenin nuoret
Meri Kiikkala (2:a vice ordförande) – Finlands Centerungdom

Dan Cederlöf – Finlands Svenska Skolungdomsförbund
Emilia Granqvist –
Svensk Ungdom
Maria Karjalainen –
Oulun seudun Pohjola-Nordenin Nuoret
Riina Nikander –
Pohjola-Nordens Studerande i Helsingfors
Milla Knuuti –
Vänsterstuderande
Sari Käyhkö –
Pohjola-Nordens Unga i Joensuunejden
Matleena Moisio –
Tampereen Pohjola-Nordenin Nuoret
Janne Hirvasvuopio –
FN-ungdom
Vera Järvenreuna –
Tampereen Pohjola-Nordenin Nuoret
Eini Järvi –
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU
Minéa Taskinen –
Pohjola-Nordens Unga i Joensuunejden
Riina Pesu –
Keskustan Opiskelijaliitto
Adam Vilpponen –
Pohjola-Nordens Unga i Joensuunejden

 

Kommentera ›

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *