PNU:s vårmöte: Arbete öppnar dörren till Norden

pnn_kannari1_kk17

POHJOLA-NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS VÅRMÖTESUTTALANDE 22.4.2017 PNU:s vårmöte vill lyfta fram initiativ som gör det möjligt för finländska ungdomar att få en arbetsplats i ett annat nordiskt land. Till exempel ger Nordjobb, som förvaltas av Ungdomsförbundet, årligen möjlighet till hundratals unga att sommarjobba i ett annat nordiskt land. ”Genom Nordjobb får unga den första erfarenheten av den… Lue lisää/Läs mer »

PNU vill ha ett samnordiskt personsignum

STÄLLNINGSTAGANDE 8.2.2017 Pohjola-Nordens Ungdomsförbund efterlyser starkare insatser för mobilitet mellan de nordiska länderna. En mycket konkret åtgärd skulle vara att införa ett samnordiskt personsignum. Det nya nordiska personsignumet skulle vara ett komplement till de nuvarande nationella systemen. ”Personsignum behövs i dag i alla nordiska länder till exempel för att kunna börja arbeta eller öppna ett… Lue lisää/Läs mer »

PNU:s höstmöte: Prioritera skyddet av de arktiska områdena i det nordiska samarbetet!

syyskokous2016-kannari-2

STÄLLNINGSTAGANDE 19.11.2016   Pohjola-Nordens Ungdomsförbund (PNU) som höll sitt höstmöte i Helsingfors 19.11.2016 kräver att skyddet av det Arktiska området prioriteras i Finlands nordiska samarbete. – Det arktiska området är avgörande i kampen mot klimatförändringarna och det nordiska samarbetet är för det en viktig påverkningsplatform, säger Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds nyss omvalda ordförande Karolina Lång. Finlands ordförandeskap… Lue lisää/Läs mer »

PNU:s vårmöte: Nordiska unga vill se mer nordiskt fredsarbete

STÄLLNINGSTAGANDE 9.4.2016 Pohjola-Nordens ungdomsförbund som 9.4 samlades till sitt vårmöte i Helsingfors uppmanar sina lokalavdelningar, medlemsorganisationer och andra instanser som jobbar med unga att bekanta sig med FN:s resolution 2250 och utvärdera hur de kunde utnyttja den i sin egen verksamhet. FN:s säkerhetsråd godkände i december 2015 resolutionen 2250 (Youth, Peace and Security – Unga,… Lue lisää/Läs mer »

PNU:s höstmöte: Tågförbindelse till Bottenvikensbågen!

STÄLLNINGSTAGANDE 28.11.2015 Pohjola-Nordens Ungdomsförbund (PNU) tar ställning till att inleda tågtrafik mellan Uleåborg och Luleå på sitt höstmöte i Helsingfors. Finland borde ta mångsidigare samarbetsmöjligheter på allvar i Nordens norra områden där det redan finns tätt samarbete med turism som exempel. En snabb tågförbindelse skulle underlätta studerandes och arbetstagares rörlighet i Bottenviksbågen. Samtidigt skulle en… Lue lisää/Läs mer »

PNU:s vårmöte: Vi vill ha gemensamt personnummer i Norden!

Kevätkannari_kuva

STÄLLNINGSTAGANDE 10.4.2015 Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds (PNU) vårmöte i Helsingfors kräver ibruktagande av gemensamt personnummer i Norden. Personnumret skulle underlätta rörlighet inom Norden. ”Gränshinderarbete måste utvecklas. För en som flyttar till ett annat nordiskt land för exempelvis att arbeta ställs för onödiga svårigheter när hen söker andra landets personnummer. Detta krävs för att kunna arbeta. Dessutom lyckas… Lue lisää/Läs mer »

PNU:s höstmöte: Gemensam jobbportal till Norden!

STÄLLNINGSTAGANDE 15.11.2014 Pohjola-Nordens Ungdomsförbund (PNU) tog ställning till att grunda en samnordisk jobbportal på sitt höstmöte den 15.11. De som tog del i mötet ansåg att portalen skulle öka rörligheten mellan de nordiska länderna och att den skulle jämna ut lokala skillnader i arbetslösheten. Även om Finland inte ekonomiskt sett presterar så bra, lider man… Lue lisää/Läs mer »

PNU:s vårmöte: Samnordisk studentrabatt i kollektivtrafiken

STÄLLNINGSTAGANDE 11.4.2014 Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds (PNU) vårmöte i Helsingfors föreslår att studentrabatterna på kollektivtrafiken enhetliggörs i de nordiska länderna. I dag finns det flera olika rabattsystem och ofta begränsas studeranderabatten till endast landets egna studerande. – Studerande som i Finland är berättigade till studentrabatter inom kollektivtrafiken behöver inte åka längre än till Stockholm, förrän de stöter… Lue lisää/Läs mer »

Grunda en samnordisk tv-kanal!

STÄLLNINGSTAGANDE 09.11.2013 Fritt för publicering PNU:s höstmöte: Grunda en samnordisk tv-kanal! Pohjola-Nordens Ungdomsförbund beslöt på sitt höstmöte i Helsingfors den 9.11.2013 att lägga fram ett förslag om grundandet av en samnordisk tv-kanal. Syftet är att sprida ut nordiskt medieinnehåll över hela världen. Kanalen främjar Nordens synlighet utomlands och stärker känslan av samhörighet mellan de nordiska länderna…. Lue lisää/Läs mer »

En minskning av svenskundervisningen skulle fjärma Finland från Norden

STÄLLNINGSTAGANDE 9.9.2013 Fritt för publicering PNU: En minskning av svenskundervisningen skulle fjärma Finland från Norden Över 50 000 finländare har skrivit under medborgarinitiativet som förespråkar slopandet av den för alla elever gemensamma undervisningen i svenska. Svenskundervisningen har i den offentliga diskussionen länge varit tabu. Båda sidor har använt samma argument från år till år utan… Lue lisää/Läs mer »