Liiton tuki paikallisosastoille

PNN jakaa toimintatukea paikallisosastoille kerran vuodessa. Tältä sivulta löydät tietoa hakuprosessista. Keväällä paikallisosastot voivat hakea Pohjola-Nordenin projektitukea.

Milloin voi hakea?
Vuoden 2018 tapahtumia ja aktiviteetteja koskevien hakemusten hakuaika on käynnissä ja päättyy 4.3.2018. Paikallisosastotukihaku jakautuu vuonna 2018 neljään eri kategoriaan. Kategoriaan 2 kuuluvia hakemuksia otetaan vastaan myös jälkikäteen. Tapahtumien tai kampanjoiden ajankohdan tulee olla 15.3.2018 jälkeen.

Mihin tarkoitukseen tukea voi hakea?
Toimintatukea voi vuonna 2018 hakea neljän eri kategorian mukaan. Liiton kolmivuotisen strategian mukaan panostamme vuoden 2018 aikana sisällöllisesti teemana on ”Mitä on olla pohjoismaalainen tänään?”. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tarjoamme paikallisosastoillemme tukemme paikallistapahtumien järjestämisessä, jotta he voivat omalta osaltaan edistää Suomeen muuttaneiden nuorten osallisuutta pohjoismaiseen kansalaisyhteiskuntaan. Jäsenkannan kasvattaminen paikallistasolla kuin myös viestinnän kehittäminen ja poliittisen ohjelman jalkauttamista järjestön paikallisosastoissa ja jäsenjärjestöissä nähdään tänä toimintavuotena tärkeänä.

Kategoria 1 on tarkoitettu kuluihin, jotka liittyvät paikallisiin tiedotushankkeisiin (tapahtumat, vierailut tai kampanjat). Paikallisosastoille maksetaan pohjoismaiseen tiedotukseen (pohjoismaisista uramahdollisuuksista ja kulttuurista tiedottamiseen) tarkoitettuja varoja eteenpäin liiton saamasta yleisavustuksesta, sovittua suunnitelmaa ja raporttia vastaan.

Kategoria 2 on tarkoitettu kuluihin, jotka liittyvät hallinnon koulutuksiin, budjetointiin ja muuhun, joka kehittää paikallisosaston kapasiteettia. Koulutukseen tulee osallistua vähintään yksi PNN:n paikallisosasto ja vähintään yksi PNN:n jäsenjärjestö tapahtuman kouluttajana. Tämän kategorian alla haetaan myös paikallisosastojen aktiivien tiedotuskoulutuksen ja uussuomalaisten paikallistiedottamistapahtumien rahoitusta. Kategoriaan 2 kuuluvia hakemuksia otetaan vastaan myös jälkikäteen.

Kategoria 3 on tarkoitettu koko liiton yhteiseen kampanjapäivään. Kampanjapäivän yhteistyökumppanit neuvotellaan osittain liittotasolla ja niitä sovelletaan paikallisesti. Paikallisosasto voi myös tehdä yhteistyötä muiden kampanjapäivän aiheisiin sopivien tahojen kanssa. Liiton viestintätyöryhmä laati koko liitolle yhteisen viestintäsuunnitelman kampanjapäivälle.

Kategoria 4 on tarkoitettu kuluihin, jotka liittyvät paikallisiin projekteihin tai yhteistyöprojekteihin muiden paikallisosastojen kanssa. Tukea myönnetään matkoihin, seminaareihin, luentoihin, teemailtoihin, näyttelyihin, konsertteihin, paneelikeskusteluihin, opintovierailuihin, järjestöjen vuosijuhliin, opintopiireihin jne. Näiden tapahtumien teema saa mielellään liittyä Pohjoismaihin, lähialueisiin, Itämereen, arktiseen alueeseen tai pohjoismaiseen yhteistyöhön. Tukea myönnetään mielellään pohjoismaisten kielten kursseihin.

Yksityiskohtainen kuvaus korvattavista kuluista on mahdollista saada pääsihteeri Lena Höglundilta, lena.hoglund(at)pohjola-norden.fi. Sama paikallisosasto voi hakea tukea useista eri kategorioista ja tehdä useita samaan kategoriaan kuuluvia hakemuksia.

Mihin ei voi hakea tukea?
Tukea ei voi hakea projekteihin, joilla ei ole selkeää yhteyttä Pohjoismaihin, esim. kirjailijatapaamiset suomenruotsalaisten kirjailijoiden kanssa, jotka kertovat omasta tuotannostaan tai Svenska dagen -juhlat (Ruotsalaisuuden päivää ei vietetä muissa Pohjoismaissa). Toimintatukea ei myöskään myönnetä yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin ja vastaaviin tapahtumiin.

Kuinka paljon tukea voi saada?
Ehdottomia ala- ja ylärajoja ei ole. Tukien jako perustuu hakemusten määrään ja laatuun hakutilanteessa. Eri kategorioiden kokonaissummat vaihtelevat ja suurin osa tuesta myönnetään kategorioihin 1, 2 ja 4.

Millainen on hyvä projekti?
Hyvä projekti on vahvasti kytköksissä Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton perustoimintaan, eli tavoitteena on vahvistaa pohjoismaisuutta Suomessa ja tuoda yhteen nuoria eri puolilta Pohjolaa. Arvostamme erityisesti yhteistyötä paikallisosastojen ja liiton jäsenjärjestöjen kesken, kuin myös kapasiteettia lisääviä aktiviteetteja paikallistasolla.

Miten tukea haetaan?
Toimintatukea haetaan täyttämällä oheiset hakulomakeet  kategoria 1 ja kategoriat 2-4. Hakemukseen liitetään kuvaus projektin tarkoituksesta ja budjetti. Jos tukea haetaan useasta eri kategoriasta, tulee hakemus, kuvaus ja budjetti tehdä jokaisesta projektista erikseen.

Projektikuvauksesta tulee selvitä projektin tavoite, ajankohta, mahdolliset yhteistyökumppanit sekä projektin vastuuhenkilö(t). Kun kyseessä on esim. seminaari tai matka, liitetään hakemukseen myös alustava ohjelma. Budjetin tarkoituksena on osoittaa projektin toteuttamiskelpoisuus. Budjetista tulee käydä ilmi kuinka suuri osa kuluista maksetaan omista varoista ja kuinka paljon tukea tulee muilta tahoilta. Kaikki kulut tulee selvittää. Nuorisoliitto kannustaa projekteihin, joissa osa rahoituksesta tulee muualta.

Hakemus allekirjoitetaan ja lähetetään määräaikaan mennessä Nuorisoliiton pääsihteerille joko postitse tai sähköpostitse.

Päätös toimintatuesta ja myönnettyjen tukien maksaminen 
Nuorisoliiton hallitus päättää tukien myöntämisestä hakuajan päätyttyä 15.3.2018, minkä jälkeen päätös ilmoitetaan hakijoille. Tämän jälkeen voi hakea myönnettyjen tukien maksupyyntölomakkeilla kategoria 1 tai kategoria 2-4. Maksua voi hakea milloin tahansa sen jälkeen kuin päätös myönnetystä toimintatuesta on tehty, mutta kuitenkin viimeistään 19.12.2018. Maksulomakkeen voi lähettää joko postitse tai sähköpostise PNN:n pääsihteerille.

Raportointi projektista liitolle 
Paikallisosastot toimittavat kirjallisen raportin projektin tai tapahtuman toteutuksesta viimeistään kolme (3) kuukautta sen toteutumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 1.2.2019. Raportissa tulee olla vapaamuotoinen kuvaus projektin toteutumisesta ja ilmoitus toteutuneista kuluista. Raportti lähetetään postitse tai sähköpostitse pääsihteerille.

HUOM! Muutoksia projektissa 
Jos projektiin, johon on jo myönnetty tukea tulee merkittäviä muutoksia (esim. pienempi osallistujamäärä, matkakohde muuttuu) täytyy paikallisosaston viipymättä ilmoittaa näistä muutoksista pääsihteerille.
Mikäli paikallisosastollanne on kysymyksiä liiton toimintatukeen liittyen, ottakaa yhteyttä pääsihteeriin (pnnpaasihteeri(at)pohjola-norden.fi)

 

 

 

 

Kommentoi ›

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *