PRAKTIKPLATS: PROJEKTASSISTENT FÖR NORDJOBB

IMG_1606a

Nordjobb är ett mobilitetsprogram som erbjuder sommarjobb i Norden till unga i åldern 18-28 år. Syftet med Nordjobb är att öka kunskapen om de nordiska länderna samt deras språk och kulturer genom att erbjuda ungdomar sommarjobb, bostad samt kultur- och fritidsprogram. Projektet drivs i alla de nor-diska länderna på uppdrag av Nordiska ministerrådet. I Finland… Lue lisää/Läs mer »