PNN:n kevätkokous: Työt avaavat oven Pohjolaan

pnn_kannari1_kk17

POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITON KEVÄTKOKOUKSEN JULKILAUSUMA 22.4.2017 PNN:n kevätkokous haluaa nostaa esille aloitteet, jotka mahdollistavat suomalaisten nuorten työpaikan saamisen muissa Pohjoismaissa. Esimerkiksi Nuorisoliiton hallinnoima Nordjobb-ohjelma antaa vuosittain sadoille nuorille mahdollisuuden kesätyöhön toisessa Pohjoismaassa. ”Nordjobbin kautta nuoret saavat ensimmäisen kokemuksen Pohjoismaiden yhteisistä työmarkkinoista, ja ohjelma kannustaa nuoria kansainvälistymiseen. Tämän lisäksi Nordjobb voi myös olla ensimmäinen kesätyö nuorelle”, sanoo… Lue lisää/Läs mer »

PNN haluaa Pohjoismaihin yhteisen henkilötunnuksen

KANNANOTTO 8.2.2017 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto peräänkuuluttaa voimakkaampia tekoja liikkumisen helpottamiseksi Pohjoismaiden välillä. Hyvin konkreettinen teko olisi luoda yhteispohjoismainen henkilötunnusjärjestelmä. Uusi järjestelmä täydentäisi jo olemassa olevia kansallisia järjestelmiä. ”Henkilötunnus tarvitaan kaikissa Pohjoismaissa työskentelyn aloittamiseen tai pankkitilin avaamiseen. Pohjoismaisen järjestelmän toteuttaminen helpottaisi merkittävästi kaikkien elämää ketkä liikkuvat säännöllisesti töiden, opiskelun tai asuinpaikan takia”, sanoo puheenjohtaja Karolina Lång. Lång… Lue lisää/Läs mer »

PNN:n syyskokous: Arktisen alueen suojelu pohjoismaisen yhteistyön keskiöön!

syyskokous2016-kannari-2

KANNANOTTO 19.11.2016   Helsingissä kokoontunut Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton (PNN) syyskokous vaatii Arktisen alueen suojelun nostamista Suomen pohjoismaisen yhteistyön keskiöön. – Arktinen alue on avainasemassa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, ja pohjoismainen yhteistyö on tärkeä vaikutuskanava arktisiin asioihin liittyen, sanoo Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton juuri uudelleenvalittu puheenjohtaja Karolina Lång. Suomen lokakuun lopussa alkaneen Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajuuden myötä ja toukokuussa 2017 alkava… Lue lisää/Läs mer »

PNN:n kevätkokous: Pohjoismaiset nuoret rauhaa edistämään

KANNANOTTO 9.4.2016 Pohjola-Nordenin nuorisoliitto järjesti kevätkokouksensa 9.4.2016 Helsingissä. Tilaisuus alkoi puheenvuorolla Erkki Tuomiojalta teemalla ”Pohjoismaat ja EU”. Helsinkiin kokoontunut Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton (PNN) kevätkokous kehottaa sen paikallisosastoja sekä jäsenjärjestöjä ja muita nuorten kanssa toimivia tahoja tutustumaan YK:n päätöslauselmaan 2250 ja arvioimaan kuinka ne voisivat hyödyntää sitä omassa toiminnassaan. YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi 2015 joulukuussa päätöslauselman 2250 (Youth,… Lue lisää/Läs mer »

PNN:n syyskokous: Junayhteys Perämerenkaarelle!

KANNANOTTO 28.11.2015 Helsingissä kokoontunut Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton (PNN) syyskokous ottaa kantaa Oulun ja Luulajan välisen junayhteyden puolesta. Suomessa pitäisi ottaa vakavammin monipuolisemmat yhteistyömahdollisuudet myös Pohjoismaiden pohjoisilla alueilla, missä tehdään jo tiivistä yhteistyötä esimerkiksi turismin tiimoilta. Nopea junayhteys helpottaisi opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkumista Perämerenkaarella. Samalla junareitti Pohjolan läpi Tanskasta Suomeen asti avautuisi. Perämerenkaaren yhteistyö voisi auttaa nuorisotyöttömyyden… Lue lisää/Läs mer »

PNN:n kevätkokous: Haluamme Pohjoismaihin yhteisen henkilönumeron!

Kevätkannari_kuva

KANNANOTTO 10.4.2015 Helsinkiin 10.4. kokoontunut Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton (PNN) kevätkokous vaatii yhteisen henkilönumeron käyttöönottoa Pohjoismaissa. Henkilönumero helpottaisi Pohjoismaiden sisäistä liikkumista. ”Rajaesteiden poistamisessa on edistyttävä. Toiseen Pohjoismaahan esimerkiksi työn perässä muuttavalle aiheuttaa kohtuutonta hankaluutta hakea toisen maan henkilönumeroa. Tämä vaaditaan työssäkäynnin mahdollistamiseksi. Myöskään pankkitilin avaaminen ei onnistu ilman kohdemaan henkilönumeroa”, selventää PNN:n puheenjohtaja Kim Rantala. Pohjoismainen henkilönumero… Lue lisää/Läs mer »

PNN:n syyskokous: Yhteinen työnhakusivusto Pohjoismaihin!

KANNANOTTO 15.11.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto (PNN) otti syyskokouksessaan 15.11. kantaa yhteispohjoismaisen työnhakusivuston perustamisen puolesta. Kokoukseen osallistuneiden mielestä tämä lisäisi ihmisten liikkuvuutta Pohjoismaiden välillä sekä tasoittaisi alueellisia työttömyyseroja. Vaikka Suomessa ei mene taloudellisesti lujaa, naapurimaissa podetaan suorastaan työvoimapulaa. ”Nykytilanne ei kannusta pohjoismaalaista hakemaan työtä toisesta Pohjoismaasta, sillä tietoa vapaista työpaikoista on ripoteltu eri paikkoihin. Työnhakija ei välttämättä… Lue lisää/Läs mer »

PNN:n kevätkokous: Yhteispohjoismainen opiskelija-alennus joukkoliikenteeseen

KANNANOTTO 11.4.2014 Helsingissä kokoontunut Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton (PNN) kevätkokous ehdottaa joukkoliikenteen opiskelija-alennuskäytäntöjen yhtenäistämistä Pohjoismaissa. Nykyään käytössä on useita erilaisia alennusjärjestelmiä, ja useimmiten opiskelija-alennus rajoittuu vain oman maan opiskelijoille. – Jo Tukholmassa matkustaessaan opiskelija törmää siihen, ettei joukkoliikenteessä saa matkustaa opiskelijahintaan, vaikka opiskelisi täysipäiväisesti kotimaassaan. Myös muista Pohjoismaista tulevat opiskelijat joutuvat Suomessa maksamaan täyden lippuhinnan julkisilla kulkuvälineillä… Lue lisää/Läs mer »

Yhteispohjoismainen televisiokanava perustettava!

KANNANOTTO 09.11.2013 Julkaisuvapaa heti PNN:n syyskokous: Yhteispohjoismainen televisiokanava perustettava Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto päätti Helsinkiin kokoontuneessa syyskokouksessaan 9.11.2013 ehdottaa yhteispohjoismaisen televisiokanavan perustamista. Tarkoituksena on levittää pohjoismaista mediasisältöä maailmalle. Kanava edistää Pohjoismaiden näkyvyyttä ulkomailla sekä lisää yhteenkuuluvuutta Pohjoismaiden sisällä. Samalla ulkomailla asuvat pohjoismaalaiset saavat mahdollisuuden ylläpitää siteitä kotimaahansa. Pohjoismailta puuttuu yhteinen ääni maailmalle. Tällä hetkellä Nordvision edistää ohjelmavaihtoa Pohjoismaiden… Lue lisää/Läs mer »

Ruotsin opetuksen vähentäminen etäännyttäisi Suomea Pohjoismaista

KANNANOTTO 9.9.2013 Julkaisuvapaa heti Ruotsin opetuksen vähentäminen etäännyttäisi Suomea Pohjoismaista Yli 50 000 suomalaista on allekirjoittanut kansalaisaloitteen, jossa toivotaan kaikille yhteisen ruotsin kielen opetuksen lakkauttamista. Ruotsinopetus on ollut Suomen julkisessa keskustelussa pitkään tabu, jossa ääripäät ovat vuodesta toiseen käyttäneet samoja argumentteja ilman, että aiheesta on saatu käytyä asiallista keskustelua. Vakioargumentteja niin ruotsin opetuksen vastustajille kuin… Lue lisää/Läs mer »